Animal Care bvba dierenartsen kleine en grote huisdieren

In onze praktijk hebben wij drie echografietoestellen. Een zeer groot toestel dat zeer fijne beelden geeft maar niet kan verplaatst worden zodat dit toestel vooral voor kleine huisdieren dienst doet. De twee andere toestellen zijn verplaatsbaar en kunnen dus gebruikt worden bij paarden, runderen, schapen enz. Het kleinste toestel is voor de gynaecologie het meest praktische omdat dit een batterij heeft en dat we dus op gelijk welke plaats kunnen gaan scannen.

Paarden worden meestal gecastreerd op de leeftijd van 2 Jaar. Liefst doet men dit in het voor – of het najaar want dan hebben de paarden minder last van de vliegen. In de winter is het dan weer dikwijls te koud om een paard onder algemene verdoving te brengen omdat ze dan te snel onderkoeld geraken. Het is ook het beste dat het paard na de castratie veel kan bewegen omdat door stil te staan de castratiewonde en de koker van het paard te fel zwellen.

In onze praktijk hebben we een draagbaar digitaal radiografietoestel dat kan ingezet worden bij paarden en andere grote huisdieren.

Dit is het ideale toestel om foto’s te nemen van manke paarden zoals op de eerste foto hieronder, een paard met een gebroken kootbeen.

Een mannelijke ezel wordt ook gecastreerd. Net als bij het paard gebeurt dit op vrij jonge leeftijd vanaf 6 maanden tot aan een jaar of drie. Dit wordt gedaan om te vermijden dat deze ezelhengst nijdige hengstentrekjes zou krijgen zoals bijten en steigeren.

De endoscoop is een flexibele glasvezelbuis die ons via een lichtbron en een lens toelaat om de binnenkant van bepaalde organen te onderzoeken.

Bij paarden gebruiken we deze vooral om een beeld te krijgen van de luchtwegen ingeval van problemen met de ademhaling zoals cornage of dempigheid.

Echografie bij het rund is de ideale manier om de voortplanting op het rundveebedrijf te sturen en te begeleiden.

We kunnen reeds zien of uw koe of vaars drachtig is vanaf de derde week na de dek.

Het witblauwe Belgische runderras is een van de dikste runderen ter wereld en het geeft dan ook een uitzonderlijke kwaliteit van vlees.

Dit heeft voor gevolg dat gezien de moederdieren een enorm breed achterwerk hebben en omdat hun kalfjes ook zo dik zijn wij meestal de keizersnede moeten doen.