Animal Care bvba dierenartsen kleine en grote huisdieren

Paarden worden meestal gecastreerd op de leeftijd van 2 Jaar. Liefst doet men dit in het voor – of het najaar want dan hebben de paarden minder last van de vliegen. In de winter is het dan weer dikwijls te koud om een paard onder algemene verdoving te brengen omdat ze dan te snel onderkoeld geraken. Het is ook het beste dat het paard na de castratie veel kan bewegen omdat door stil te staan de castratiewonde en de koker van het paard te fel zwellen.

Met de moderne verdoving waar we nu over beschikken is het niet meer nodig om een paard rechtstaande te castreren hoewel dit nog steeds mogelijk is, maar voor het paard is dit pijnlijker dan bij een algemene verdoving.

castratie paard 01 - Animal Care BVBA castratie paard 02 - Animal Care BVBA
castratie paard 03 - Animal Care BVBA castratie paard 04 - Animal Care BVBA