Animal Care bvba dierenartsen kleine en grote huisdieren

Levenscyclus

Een teek wacht in grashalmen of lage bosjes op een passerende gastheer, waaraan hij zich in het voorbijgaan vastklampt. Eenmaal op het dier kruipt de teek naar een plaats waar de huid het dunst is en bijt hij zich stevig vast. Hij verankert zich als het ware in de huid. De vrouwtjes kunnen door het zuigen van bloed tot wel 1 cm lang worden.