Animal Care bvba dierenartsen kleine en grote huisdieren

Net zoals de hond of kat, heeft het konijn ook zijn vaccins nodig: de vrijgeleide om bepaalde (dodelijke) ziektes niet te krijgen. Het gaat hier voornamelijk om de konijnenziekte bij uitstek, myxomatose, en de meer recente (en minder bekende) ziekte, virale hemorrargische enteritis (= bloederige darmontsteking).

Deze 2 aandoeningen worden veroorzaakt door virussen en eens het konijn aangetast is, lopen de ziekten meestal fataal af. Maar gelukkig bestaan er zeer doeltreffende vaccins om de dieren ervoor te behoeden.

Myxomatose

Oorspronkelijk kwam de ziekte alleen in Zuid-Amerika voor. In 1898 werd het virus voor het eerst geïsoleerd. In 1950 bracht men met opzet het virus in Australië binnen om de enorme overpopulatie van konijnen in te dijken. Ook in Europa werd het virus met opzet ingevoerd (1952) om op bepaalde plaatsen konijnen te verdelgen. Helaas is het virus erg besmettelijk, zodat de ziekte zich snel verspreid en aldus konijnen aantast en doodt, die eigenlijk helemaal niet verdelgd moeten worden. Gelukkig komen er stilaan konijnen die immuun zijn voor de ziekte: de natuurlijke afweer is erfelijk, zodat traag maar gestaag het aantal resistente konijnen toeneemt.

Veel mensen denken dat hun konijn geen myxomatose kan krijgen, omdat het niet in contact komt met andere konijnen. Dit is een groot misverstand. De ziekte wordt namelijk overgedragen door muggen, vliegen, vlooien en teken en die beestjes komen nu eenmaal overal!

De zomerperiode, wanneer deze huidparasieten het talrijkst zijn, is de gevaarlijke periode voor myxomatose. De beste periode om te vaccineren is dan ook in mei - juni. Elk konijn boven de 6 weken, kan zonder gevaar gevaccineerd worden, tenzij het dier drachtig is. De vaccinatie bestaat uit een simpele injectie onder de huid van het konijn en moet jaarlijks herhaald worden.

En voorkomen is beter dan genezen, want een geneesmiddel bestaat niet, behalve door euthanasie het diertje uit z'n lijden verlossen. Myxomatose is immers een zeer pijnlijke ziekte. Na een incubatie van 3 à 5 dagen krijgt het konijn last van ontstekingen onder de huid (bobbels): eerst aan de ogen en de rest van het hoofd. De ogen gaan dichtzitten, er ontstaan korsten op de neus, knobbels ontstaan in de oren. Het konijn niest en hoest. De kop zwelt op, wat zeer pijnlijk is, en daardoor kan het dier niet meer eten of drinken. Sterfte treedt op na enkele dagen. Nog even vermelden dat myxomatose enkel voorkomt bij konijnen en niet besmettelijk is voor andere diersoorten of de mens.

Hemorragische enteritis

Deze virusziekte is vrij recent en is vanuit Spanje naar onze contreien komen overwaaien. De ziekte is onverbiddelijk en besmettelijk. Het virus maakt de slijmvliezen van de darmen van het konijn onherroepelijk kapot, zodat het dier een bloederig diarree vertoont en vrij plots sterft. De ziekte kan soms zo snel evolueren dat de eigenaar niet eens symptomen heeft opgemerkt en het konijn dood in z'n hokje vindt.

Genezing is niet mogelijk, mede door het zeer snelle verloop van de ziekte. Daarom weer de leuze: beter voorkomen dan genezen! Voorkomen doet men door het dier te laten vaccineren. Dit gebeurt weerom door een injectie onderhuids. In gevaarlijke gebieden wordt het konijn best om de 6 maanden gevaccineerd, in andere gevallen volstaat een jaarlijkse herhaling.